Thông báo về việc hoãn kì thi phụ TACS 5 cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 08.01.2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc hoãn kì thi phụ TACS 5 cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 08.01.2017

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo lùi lịch kì thi phụ Tiếng Anh cơ sở 5 cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược vào ngày 08.01.2017 như dự kiến sang ngày 15.01.2017. Sinh viên đăng kí dự thi tại Văn phòng Khoa Tiếng Anh, P502 nhà B2 ĐHNN- ĐHQGHN. Thời gian đăng kí từ ngày 06/01/2016 đến 10/01/2017. Lệ phí thi như sau:

– Đối với những sinh viên trước QH.2015 chưa đạt chuẩn đầu ra: 600.000đ;

– Đối với những sinh viên QH. 2015 không tham gia kì thi chính ngày 18.12.2016 và không có lý do chính đáng: 600.000đ;

– Đối với sinh viên QH.2015 có lý do chính đáng xin hoãn thi kì thi chính ngày 18.12.2016: miễn phí;

– Đối với sinh viên QH.2015 có kết quả xác định CĐR tại kỳ thi Tiếng Anh cơ sở 4 điều chỉnh từ Đạt bậc 5 thành Không đạt theo Thông báo số 04/TB-ĐHNN ngày 05/01/2017: Miễn phí.