Danh sách phòng thi cuối HK1 năm học 2018 – 2019 các môn chung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối HK1 năm học 2018 – 2019 các môn chung

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Giao dịch thương mại quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn khoa học du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn quản trị học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Luật kinh doanh quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh doanh quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
 • Môn Tài chính quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thanh toán quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Thương mại điện tử, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tin học cơ sở 2 (đợt 2), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Italia cơ sở, xem và tải tại đây