Danh sách phòng thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ chuyên ngày 27/8/2023 (dành cho SV NN Anh, SP Anh, SP Trung, NN Trung) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ chuyên ngày 27/8/2023 (dành cho SV NN Anh, SP Anh, SP Trung, NN Trung)

Lưu ý với thí sinh:

  • Thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7.30 ngày 27.8.2023. Xem sơ đồ phòng thi tại đây
  • Thí sinh cần mang theo một trong các loại giấy tờ sau để vào phòng thi: CMND/CCCD/GPLX/Hộ chiếu
  • Thí sinh mang theo bút bi xanh, bút chì, tẩy để làm bài thi.
  • Nếu có sai sót thông tin, thí sinh báo lại CBCT và sửa tại phòng thi vào ngày thi.