Danh sách phòng thi Tiếng Anh tăng cường 2 ngày 21/12/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi Tiếng Anh tăng cường 2 ngày 21/12/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh tăng cường 2 ngày 21/12/2019.
Lưu ý:
1. Sinh viên dự thi tại nhà B2, ĐHNN ở 2 hội trường là HT12 và HT13 (trên tầng 4) ngày thứ 7 (21.12.2019)
2. Thời gian thi: 8h00 sinh viên có mặt, 8h30 tính giờ làm bài. Sinh viên đến muộn 15 phút không được vào phòng thi.
3. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc CCCD để vào phòng thi. Mang bút chì, bút bi, tẩy để làm bài thi.
4. Sinh viên CTĐT Chuẩn có KQ đạt được phép đăng kí học học phần tiếng Anh B1 hướng đến CĐR bậc 3.