Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2019

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho các sinh viên QH.2013.F.1, QH.2014.F.1, QH.2015.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho các sinh viên QH.2014.F.1, QH.2015.F.1, xem chi tiết tại đây