Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 30 tháng 12 năm 2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 30 tháng 12 năm 2016

Trường ĐHNN-ĐHQGHN quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đại học Ngoại ngữ hệ chính quy khóa QH.2012.F.1, Qh.2011.F.1, QH.2010.F.1 cho 12 sinh viên đợt tháng 12 năm 2016.

Xem toàn văn quyết định và danh sách tại đây>>.