Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội