Quyết định về công nhận đào tạo hệ đại học chính quy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về công nhận đào tạo hệ đại học chính quy

Chúc mừng các bạn sinh viên QH.2012 đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 2016

Xem thông báo tại đây>>