Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp tháng 03/2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội