Thông báo tổ chức lớp ôn thi chuẩn đầu ra NN1 và NN2 miễn phí cho sinh viên – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức lớp ôn thi chuẩn đầu ra NN1 và NN2 miễn phí cho sinh viên

– Đối với sinh viên:

1/ Đọc kỹ toàn văn thông báo gửi kèm.

2/ Nếu có nguyện vọng học ôn thi miễn phí CĐR NN1 và NN2, sinh viên đăng ký theo link: https://forms.gle/ejPBmN3zB1eQ5Nqp8 trước ngày 10/4/2023.

3/ Theo dõi lịch học và tuân thủ TKB do khoa sắp xếp.