Chuẩn đầu ra – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Chuẩn đầu ra

TB 1063/TB-ĐHNN về lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên Trường ĐHNN, ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2023

TB 1063/TB-ĐHNN về lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên Trường ĐHNN, ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2023