Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2015.F1 ngày 17 tháng 06 năm 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2015.F1 ngày 17 tháng 06 năm 2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2015.F1 ngày 17 tháng 06 năm 2019

  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2015.F1 hệ chuẩn, xem và tải tại đây
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2015.F1 hệ chất lượng cao, xem và tải tại đây