Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2014.F1 ngày 18 tháng 06 năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2014.F1 ngày 18 tháng 06 năm 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2014.F1 ngày 18 tháng 06 năm 2018

  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2014.F1 hệ chuẩn, xem và tải tại đây
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2014.F1 hệ chất lượng cao, xem và tải tại đây