Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Bằng kép đợt tháng 9/2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội