Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo Đại học chính quy đợt tháng 3- 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo Đại học chính quy đợt tháng 3- 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử nhân đại học Ngoại Ngữ hệ chính quy khóa QH.2012.F.1, QH.2011.F.1 cho 52 sinh viên.

Xem Quyết định chi tiết tại đây.