Điểm kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên khóa QH.2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên khóa QH.2016

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo điểm kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 cho sinh viên khóa QH 2016. Hiện nay, Phòng đang lên kế hoạch cho sinh viên đăng kí lớp học và sẽ sớm ra thông báo cho sinh viên đăng kí.