Danh sách thi sát hạch tiếng Anh 29/9/2021 cho QH.2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi sát hạch tiếng Anh 29/9/2021 cho QH.2021

Tập huấn thí sinh: 27/09/2021; từ 20h00- 21h00 ngày 27/09/2021, vào Zoom ID 950 0354 2516 Pass: shta2021

Sinh viên xem danh sách phòng thi và có mặt tại phòng thi Zoom đúng thời gian được ghi trên phòng thi.