Danh sách phòng thi kỳ thi sát hạch tiếng Anh ngày 24/08/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi kỳ thi sát hạch tiếng Anh ngày 24/08/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi sát hạch Tiếng Anh ngày 24.08.2019.
LƯU Ý:
1. Địa điểm thi:
– Điểm 1: từ P.42 – P.61 (Tầng 2 – tầng 4 nhà A2)
– Điểm 2: từ P.62 – P.96 (Tầng 5 – tầng 8 nhà A2)
– Điểm 3: từ P.97 – P.121 (Nhà C1 – Khu Công trình khoa Pháp)
– Điểm 4: từ P.122 – P.140 (Nhà B2 – ĐHNN)
Danh sách thi sẽ được dán dưới tầng 1.
2. Thời gian: Sinh viên phải có mặt tại PHÒNG THI lúc 8h15 ngày 24.08.2019
3. Thí sinh mang theo CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/ giấy phép lái xe để vào phòng thi. KHÔNG có một trong các giấy tờ trên, sinh viên không được vào phòng thi.
4. Thí sinh mang theo bút chì 2B, tẩy, bút mực để làm bài thi.