Kết quả kì thi sát hạch tiếng Anh ngày 23/09/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả kì thi sát hạch tiếng Anh ngày 23/09/2018

Lưu ý: Sinh viên có kết quả “Đạt” trong kì thi sát hạch tiếng Anh ngày 23/09/2018 tới phòng Đào tạo (P107 nhà A1) vào sáng thứ 6 (ngày 28/09/2018) để được xếp lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1.