Định dạng đề thi sát hạch tiếng Anh trình độ A1-B2 và trình độ A2-C1 cho sinh viên trong ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội