Hướng dẫn học ngoại ngữ ở Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (từ QH2021 trở về trước) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội