TB 1467 (28.12.2018) về lịch nộp chứng chỉ NN2 năm 2019 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1467 (28.12.2018) về lịch nộp chứng chỉ NN2 năm 2019 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về lịch nộp chứng chỉ Ngoại ngữ 2 năm 2019 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra, cụ thể như sau: