TB 23 (05.01.2019) vv tổ chức hội thảo “workshop” “Ứng dụng ICT trong việc học Ngoại ngữ dành cho SV ĐHNN” – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 23 (05.01.2019) vv tổ chức hội thảo “workshop” “Ứng dụng ICT trong việc học Ngoại ngữ dành cho SV ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tiếp tục tổ chức workshop với chuyên đề: “Ứng dụng ICT trong việc học ngoại ngữ” như sau: