QĐ 2778 (27.12.2018) về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần, miễn thi HK1 năm học 2018 – 2019 cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2778 (27.12.2018) về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần, miễn thi HK1 năm học 2018 – 2019 cho SV CTĐT thứ 2

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Quyết định số 2778 ngày 27/12/2018 về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần, miễn thi học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 cho sinh viên CTĐT thứ 2, cụ thể như sau: