TB 1439 (26.12.2018) về việc tổ chức Kỳ thi phụ HK1 năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1439 (26.12.2018) về việc tổ chức Kỳ thi phụ HK1 năm học 2018 – 2019

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Danh sách thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018 – 2019:

Danh sách thi kỳ thi phụ các môn Lý luận chính trị học kỳ I năm học 2018 – 2019: