QĐ 2701 (20.12.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 12/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2701 (20.12.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 12/2018

Quyết định 2701 (20.12.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đợt tháng 12 năm 2018

Quyết định 2743 (28.12.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 12 năm 2018