Danh sách phòng thi cho SV NVCL QH2017, QH2018 ngày 24/12/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cho SV NVCL QH2017, QH2018 ngày 24/12/2018

Phòng Đào tạo trường ĐHNN – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần tiếng Anh cơ sở cho sinh viên hệ NVCL khóa QH2017, QH2018 thi ngày 24/12/2018, cụ thể như sau: