Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 09 sinh viên QH.2012.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 06 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 30 sinh viên QH.2014.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho 02 sinh viên QH.2014.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định 2776 về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 04 sinh viên, xem chi tiết tại đây