Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Bằng kép tháng 6/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội