Kế hoạch xét tốt nghiệp khóa QH.2020.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội