TB 1242 (12.11.2018) về việc tổ chức thi hết học phần tiếng Hàn 1A, 1B HK1 năm học 2018-2019 dành cho SV CTĐT thứ 2 ngành NN Hàn Quốc khóa QH2018.F10 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1242 (12.11.2018) về việc tổ chức thi hết học phần tiếng Hàn 1A, 1B HK1 năm học 2018-2019 dành cho SV CTĐT thứ 2 ngành NN Hàn Quốc khóa QH2018.F10

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành thông báo số 1242 ngày 12/11/2018 về việc tổ chức thi hết học phần tiếng Hàn 1A, 1B học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc khóa QH2018.F10, cụ thể như sau:

Mẫu đơn đăng ký dự thi: