QĐ 2010 (20.09.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 9/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2010 (20.09.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 9/2018

Quyết định 2010 (20.09.2018) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đợt tháng 9 năm 2018