Thông báo về lịch nộp chứng chỉ ngoại ngữ để miễn học và phủ điểm năm học 2016- 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về lịch nộp chứng chỉ ngoại ngữ để miễn học và phủ điểm năm học 2016- 2017

CHÚ Ý:

Sinh viên cần nộp chứng chỉ đề nghị hậu kiểm theo thông báo của Phòng Đào tạo.

Trong năm học 2016 – 2017, Trường ĐHNN hậu kiểm chứng chỉ trong 04 đợt:

ĐỢT 1: 01.04.2017 – 10.04.2017

ĐỢT 2: 01.06.2017 – 10.06.2017

ĐỢT 3: 01.08.2017 – 10.08.2017

ĐỢT 4: 01.11.2017 – 10.11.2017

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN HẬU KIỂM XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  1. Nộp bản sao có công chứng (không cần bản dịch) tại Phòng Đào tạo (Sinh viên cầm theo bản gốc để đối chiếu).
  2. Nhận “Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ” . Khai báo đầy đủ các thông tin trong đơn, bao gồm cả khai báo theo đường link Google.
  3. Nộp đơn cho chuyên viên phụ trách ngoại ngữ 2.
  4. Nhận thông tin Quyết định miễn học và phủ điểm từ VP Khoa sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn hậu kiểm

 

Mọi thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Việt Hòa, P107 P. Đào tạo Nhà A1, ĐHNN