Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2016.F1 ngày 24 tháng 06 năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2016.F1 ngày 24 tháng 06 năm 2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2016.F1 ngày 24 tháng 06 năm 2020

  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2016.F1 hệ chuẩn, xem và tải tại đây
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2016.F1 hệ chất lượng cao, xem và tải tại đây