TB 720 (27/7/2018) v/v tổ chức Lễ bế giảng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 7/2018 và SV bằng kép – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 720 (27/7/2018) v/v tổ chức Lễ bế giảng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 7/2018 và SV bằng kép

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa QH2014.F1 (2014 – 2018) tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 7/2018 và sinh viên bằng kép theo các nội dung sau đây: