QĐ 1532 (02.07.2019) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh tháng 6/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 1532 (02.07.2019) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh tháng 6/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Quyết định số 1532 (02.07.2019) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 6/2019

Thông tin chi tiết về Lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau.