Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 29 tháng 06 năm 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 29 tháng 06 năm 2017

Xem và tải quyết định tại đây.