Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2017.F1 ngày 01 tháng 7 năm 2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2017.F1 ngày 01 tháng 7 năm 2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho SV khóa QH2017.F1 ngày 01 tháng 7 năm 2021

  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2017.F1 hệ chuẩn, xem và tải tại đây
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên QH2017.F1 hệ chất lượng cao, xem và tải tại đây