Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022 đối với sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội