Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy:

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 2 sinh viên QH.2011.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 6 sinh viên QH.2012.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 13 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây