Danh sách thi học kỳ I, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi học kỳ I, năm học 2017-2018

– Danh sách thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Toán cao cấp, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Cảm thụ nghệ thuật, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Lịch sử văn minh thế giới, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Toán kinh tế, xem danh sách chi tiết tại đây