Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2020

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho các sinh viên QH.2014.F.1, QH.2015.F.1, QH.2016.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy chất lượng cao cho các sinh viên QH.2014.F.1, QH.2015.F.1, QH.2016.F.1, xem chi tiết tại đây