Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho các sinh viên QH.2016.F.1, QH.2017.F.1, QH.2018.F.1 xem chi tiết tại đây

Lưu ý: Trường KHÔNG cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại trà.
– Lịch trao bằng tốt nghiệp chính thức sẽ do Phòng CT&CTHSSV thông báo, dự kiến tháng 01/2023. Sinh viên theo dõi thông báo trên web và email của khoa.
– Trong thời gian chờ cấp bằng chính thức, nếu thực sự cần giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sinh viên đến trực tiếp P108 nhà A1 gặp thầy Thắng để được hỗ trợ.