QĐ về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 đợt tháng 12/2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 đợt tháng 12/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Quyết định số 2959 (20.12.2019) và Quyết định số 2988 (24.12.2019) về việc công nhận tốt nghiệp CTĐT thứ 2 đợt tháng 12/2019