TB 1684 (25.12.2019) vv tổ chức kỳ thi phụ HK1 năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1684 (25.12.2019) vv tổ chức kỳ thi phụ HK1 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau: