TB 28 (08.01.2020) về việc kiểm tra kết quả học tập HK1 2019-2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 28 (08.01.2020) về việc kiểm tra kết quả học tập HK1 2019-2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép).

  • Thời gian nộp đơn: từ 08/01/2020 đến hết ngày 14/01/2020
  • Địa điểm nộp: Văn phòng trực CTĐT thứ 2 (Bằng kép), P101B nhà B3, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN