Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK2 năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK2 năm học 2019 – 2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

Danh sách các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý Hành chính & QLGD, xem và tải tại đây
 • Môn Nguyên lý 2, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Xác suất thống kê, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh doanh quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Ngoại ngữ 2 – Tiếng Anh (dành cho SV CLC TT23), xem và tải tại đây
 • Môn Ngoại ngữ 2 – Tiếng Anh (dành cho SV chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngoại ngữ 2 – Tiếng Đức, xem và tải tại đây
 • Môn Ngoại ngữ 2 – Tiếng Thái, xem và tải tại đây
 • Môn Ngoại ngữ 2 – Tiếng Hàn, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Danh sách SV không đủ điều kiện dự thi môn Triết học Mác-Lênin, xem và tải tại đây