Thông tin về kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ – ĐHNN-ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin về kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ – ĐHNN-ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về kỳ thi THPT chuyên ngoại ngữ 2016-2017.

ulis2017-ts-cnn-infographic-web-01
ulis2017-ts-cnn-infographic-web-02