Kết quả thi tuyển hệ chất lượng cao 2016 – Đợt 1 & 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi tuyển hệ chất lượng cao 2016 – Đợt 1 & 2

Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố kết quả thi tuyển hệ chất lượng cao năm 2016. Sinh viên dùng họ tên hoặc mã số sinh viên để tra cứu.

TRA CỨU KẾT QUẢ CLC 2016 ĐỢT 2