Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân chính quy bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân chính quy bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh

Xem quyết định và danh sách sinh viên kèm theo tại đây>>